WIS_DepartmentofScienceTeaching-ENG-HEB_BLK

בינה מלאכותית
והדור הבא

יישומים, מחקר וחינוך

בהנחיית

דרור גלוברמן
‏mako , 12 עיתונאי חדשות

‏5 באפריל 2022 | ד' אדר ב' תשפ"ב, 09:30-15:00
אולם אבנר, מכון ויצמן למדע, רחובות

ימים
שעות
דקות
שניות

הרישום על פי הזמנה אישית

כ- 300 תלמידי י”א ו-י”ב מרחבי הארץ משתתפים השנה בתוכנית למידה חדשה של
מכון ויצמן למדע, המאפשרת להם ללמוד בינה מלאכותית
.ברמה אקדמית גבוהה כהכנה לבגרות פרויקטלית של 5 יחידות לימוד
התוכנית מפותחת ומובלת על ידי קבוצת יישומי בינה מלאכותית בחינוך במחלקה
להוראת המדעים של מכון ויצמן, והיא מלווה במחקר עומק הבוחן את הפיתוח
.המקצועי של המורים ואת הוראת התחום בתיכון
התוכנית מבקשת לתת מענה לצורך ולאתגר הלאומי של הוראה מתקדמת
.ואיכותית של בינה מלאכותית בהיקף נרחב, כולל בפריפריה החברתית והגאוגרפית

דוברים

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

פרופ' ערן סגל | מכון ויצמן למדע

רפואה מותאמת אישית בעזרת
Deep human phenotyping

< תקציר ההרצאה

מארגני הכנס

ד"ר גיורא אלכסנדרון

המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע

שי פרח

המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע

מיקום הכנס - אולם אבנר, מכון ויצמן למדע