WIS_DepartmentofScienceTeaching-ENG-HEB_BLK

בינה מלאכותית
והדור הבא - תשפ"ד

בחינת הגבולות החדשים של הוראת
בינה מלאכותית

אודות המחלקה להוראת המדעים

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, הוקמה ב-1968 על ידי פרופ' עמוס דה-שליט, מתמקדת בטיפוח חינוך מתמטי ומדעי. עם מובילי תחום בינלאומיים בסגלה, המחלקה פועלת לפיתוח מנהיגות אקדמית ופרקטית, כולל מחקר ופיתוח חומרי למידה, הכשרת מורים, ויישום פעילויות חינוכיות בקהילה.  הטווח הרחב של פעילויות ותחומי דעת מאפשר שיתופי פעולה רב-תחומיים ואינטראקציות בתוכניות מחקר ופיתוח, ומציג את הפוטנציאל לחדשנות בחינוך המתמטי והמדעי.