WIS_DepartmentofScienceTeaching-ENG-HEB_BLK

בינה מלאכותית והדור הבא

יישומים, מחקר וחינוך

בהנחיית דרור גלוברמן, עיתונאי חדשות, קשת 12

תכנית הכנס – ישן

התכנסות, רישום וקפה של בוקר

פתיחה וברכות

שייח׳ מוהנא פארס, סמנכ״ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי, משרד החינוך - ברכות

ד"ר גיורא אלכסנדרון - פתיחה

מושב ראשון: הזדמנויות בינה מלאכותית ברפואה, ביטחון וחינוך

הרווארד פינת טיקטוק: ניו-מדיה בחינוך והשכלה

הוראת למידת מכונה בתיכון: אתגרים והזדמנויות

בינה מלאכותית בצה"ל

הפסקת אוכל

מושב שני: מחקר אקדמי ולמידת מכונה

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א’ מדעים, משרד החינוך - ברכות

רפואה מותאמת אישית בעזרת deep human phenotyping

למידה עמוקה (Deep learning) במאיץ החלקיקים שבסרן

אתיקה ופוליטיקה של למידת מכונה

הפסקת צהריים ופעילות חברתית

מושב שלישי: התמקצעות, קריירה ושירות צה"לי במדעי הנתונים

קהילת מדעני הנתונים והאקוסיסטם בישראל

בינה מלאכותית בעולם המבצעי

מיקום הכנס - אולם אבנר, מכון ויצמן למדע