הכנס השנתי של מורי הכימיה חלק ב

המדיה גולשת
לכיתת הכימיה

יום ג’ כ׳ אייר, תשפ”ד, 28/5/2024

הכנס השנתי של מורי הכימיה - חלק ב׳

המדיה גולשת לכיתת הכימיה

יום ג’ כ׳ אייר, תשפ”ד, 28/5/2024

מליאת פתיחה וברכות

16:30 - 17:30

מליאת פתיחה

| 16:30 - 17:30

ברכות

ד”ר דבורה (דידי) מרצ’ק

ראש המרכז הארצי למורי הכימיה
המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע

ד”ר גילמור קשת-מאור

מנהלת אגף א’ מדעים
המזכירות הפדגוגית,
משרד החינוך

ד”ר דורית טייטלבאום

מפמ”ר כימיה
אגף א’ מדעים, המזכירות הפדגוגית,
משרד החינוך

פרופ’ רון בלונדר

ראש קבוצת הכימיה
המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע

פאנל “מסע בין כימאים - הדור הבא”

16:45 - 17:15

הדוברים בפאנל

ד”ר דורית טייטלבאום

מפמ”ר כימיה, אגף א’ מדעים,
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

איריס שנער

דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים
במכון ויצמן למדע ומורה לכימיה בתיכון חדרה

אליה ישי-ספרנצ’יק

רכזת כימיה בבית חינוך ירקון

אלון נוימן

במאי קולנוע, תסריטאי,
מפיק ומורה למקצועות הקולנוע

ד”ר דורית טייטלבאום

מפמ”ר כימיה, אגף א’ מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אליה ישי-ספרנצ’יק

רכזת כימיה בבית חינוך ירקון

איריס שנער

דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ומורה לכימיה בתיכון חדרה

אלון נוימן

במאי קולנוע, תסריטאי, מפיק ומורה למקצועות הקולנוע

על מה נשוחח בפאנל?

פרויקט המפמ"ר ״מסע בין כימאים – הדור הבא״ חושף את התלמידים לעשייה העכשווית בעולם ההייטק המבוסס על מקצוע הכימיה, באקדמיה ובתעשייה בארץ באמצעות למידה מבוססת סרטונים כאשר הסרטונים מוצעים גם לשימוש המורים כחלק מרצף ההוראה על מנת לגוון ולהעשיר את נושאי הלימוד, במטרה לקשור את נושאי הלימוד לעולם ההייטק בכימיה, האקדמיה והתעשייה בישראל ובעולם. דוברי הפאנל יספרו על הפרויקט מזוויות שונות ויעודדו מורים לנצל את הכלים שהפרויקט מציע בהוראת הכימיה, בעידוד לימודי הכימיה ובשיווק המגמה.

הפסקה 17:30 - 17:45

הפסקה 17:30 - 17:45

מושבים מקבילים

| 17:45 - 19:00

מושבים מקבילים

17:45 - 19:00

מושב 1
כימיה במסך
(סרטונים)

נשמע על “המורה המקוון”, על יצירת סרטים לקידום המגמה ועל שימוש בסרטוני טיקטוק

יו״ר המושב ד״ר שלי רפ
לקריאה נוספת
מושב 2
בפוקוס על כימיה
(תצלומים)

מה זה “כימיה בקליק!”? מה בין כימיה וקולנוע? משחק תמונות “מה הקשר?” וגם איך נולדת רשת חברתית לכימיה

יו״ר המושב ד”ר דנה שחייני
לקריאה נוספת
מושב 3
תמונה שווה אלף מילים
(אינפוגרפיקה)

“אינפוגרפי-מה? אינפוגרפיקה!” תרגול מיומנויות חקר בדרך האינפוגרפיקה ו”כימוגרפיקה”

יו״ר המושב ד”ר דבורה (דידי) מרצ’ק
לקריאה נוספת
מושב 4
כימיה בין השורות
(כתבות)

עיתון “על-כימיה” לשירות המורים, “האקתון העברייה הכחולה” ושיווק הכימיה

יו״ר המושב ניהאל נאסר
לקריאה נוספת
שקופית קודמת
שקופית הבאה

מושב 1

כימיה במסך
(סרטונים)

נשמע על “המורה המקוון”, על יצירת סרטים לקידום המגמה ועל שימוש בסרטוני טיקטוק

יו״ר המושב

ד”ר שלי רפ

מושב 2

בפוקוס על כימיה
(תצלומים)

מה זה “כימיה בקליק!”? מה בין כימיה וקולנוע? משחק תמונות “מה הקשר?” וגם איך נולדת רשת חברתית לכימיה

יו״ר המושב

ד”ר דנה שחייני

מושב 3

תמונה שווה אלף מילים
(אינפוגרפיקה)

“אינפוגרפי-מה? אינפוגרפיקה!”
תרגול מיומנויות חקר בדרך
האינפוגרפיקה ו”כימוגרפיקה”

יו״ר המושב

ד”ר דבורה (דידי) מרצ’ק

מושב 4

כימיה בין השורות
(כתבות)

עיתון “על-כימיה” לשירות המורים,
“האקתון העברייה הכחולה”
ושיווק הכימיה

יו״ר המושב

ניהאל נאסר

הפסקה 19:00 - 19:15

הפסקה 19:00 - 19:15

מליאת סיום

19:15 - 20:00

מליאת סיום

| 19:15 - 20:00

תקשורת המדע בעידן פוסט-אמת

19:15 - 19:40

פרופ’ אילת ברעם-צברי

ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע, הטכניון

פרופ’ אילת ברעם-צברי

ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע, הטכניון

בהרצאתה, פרופ' איילת ברעם-צברי תציג את האתגרים בתקשורת מדעית בעידן שבו אמון במדע אינו תמיד נשען על ראיות ישירות אלא על נטיות ואמונות אישיות. היא מתארת את הצורך לפתח כלים שיעזרו לאנשים להגיע להחלטות מושכלות בנושאים מדעיים גם מבלי להיות מומחים.

שיחת מפמ”ר.

19:40 - 20:00

ד”ר דורית טייטלבאום

מפמ”ר כימיה, אגף א’ מדעים
המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

ד”ר דורית טייטלבאום

מפמ”ר כימיה, אגף א’ מדעים המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

בכימיה מלמדים ולומדים בכיף, בהנאה ובהצלחה

© כל הזכויות שמורות

האתר עוצב ונבנה ביחידה לשירותי מחקר בחינוך (EduCore),
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע | מאי 2024