ביורפואה חישובית

ייעוץ גנטי

ייעוץ גנטי

בבתי החולים ברחבי הארץ קיימות יחידות לייעוץ גנטי, המאפשרות לזוגות לפני הנישואין, לאחר הנישואין ואף במהלך ההיריון לבדוק את הסיכוי ללדת ילד חולה במחלה גנטית, ולהחליט על הצעדים שינקטו בהתאם לערכיהם ואמונתם. היחידה עוסקת בהסתברות שלזוג הורים ייוולד ילד חירש, לאחר שכבר נולד להם ילד חירש. בתוך כך לומדים התלמידים על תהליך השמיעה ועל אחד השיבושים המובילים למצב של חירשות, וכן על תפיסת החירשות בקרב קהילת החירשים.  מבחינה מתמטית הם לומדים מהו תהליך אקראי, איך מחשבים הסתברות, וכיצד משתנה ההסתברות לילד חירש בהתאם לנתונים הגנטיים של ההורים והמשפחה המורחבת. משימת הסיום מבקשת מהתלמידים לסייע בהגברת המודעות בקהילה לייעוץ גנטי ולחשיבותו על שמירת בריאות הציבור, בהתאם לאמונה ולערכים של הקהילה.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

גנטיקה קלאסית לכיתה ט

במתמטיקה:

כפל שברים

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

גנטיקה קלאסית לכיתה ט

במתמטיקה:

כפל שברים

ידע נדרש: