ביורפואה חישובית

שימוש מושכל בתרופות

שימוש מושכל בתרופות

קביעת המינון של תרופות יכולה להיות קריטית לטיפול המתאים בחולים, שכן צריך לדאוג מצד אחד שהתרופה תפחית את תסמיני המחלה, ומצד שני שלא תגיע לריכוזים רעילים העלולים להסב נזק לחולה ואף לסכן חיים.

התלמידים מתבקשים להסביר מקרה אמת של הרעלת פרצטמול באמצעות ידע על מסלול התרופה בגוף ובאמצעות הבנה מתמטית של דעיכת ריכוז התרופה בדם. לשם כך מוצגת להם חידה שפתרונה מפתיע, ובעזרתה הם יכולים להבין כיצד רופאים וחברות התרופות קובעים את המינון המתאים של תרופה לחולה. לסיום, הם מתבקשים להציע נוסח ידידותי לעלון למשתמש שיוכל להסביר מדוע יש להקפיד על הוראות נטילת תרופות ובכך לסייע במניעת מקרי הרעלה.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות עם מערכת העיכול, מערכת ההובלה, מערכת ההפרשה

במתמטיקה:

פעולות חשבון בסיסיות

ידע נדרש:

מהו ריכוז

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות עם מערכת העיכול, מערכת ההובלה, מערכת ההפרשה

במתמטיקה:

פעולות חשבון בסיסיות

ידע נדרש: