ביורפואה חישובית

שנת מתבגרים

שנת מתבגרים

בגיל ההתבגרות מתחוללים בגופנו שינויים רבים, וביניהם שינויים בהרגלי השינה. בכל העולם מתלבטים בשאלה האם מערכת החינוך צריכה להתאים את עצמה לצרכי השינה של מתבגרים? התשובה לבעיה מורכבת ואין פתרון יחיד.

בפעילות זאת אוספים התלמידים נתונים על הרגלי השינה שלהם ולומדים על מאפיינים פיזיולוגיים של שנת מתבגרים כפי שעולה ממחקרים. באמצעותם הם מנסים לענות בצורה מושכלת על השאלה מתי מתאים לכיתה להתחיל את יום הלימודים, ואולי אף לשלוח המלצה מנומקת היטב להנהלת בית הספר.

תוך כדי כך משתמשים בחשיבה מתמטית כדי להבין מכלול נתונים של אוכלוסיה, שבהתבוננות ראשונה קשה לאתר בהם מגמה ולהסיק מסקנות.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

מהו הורמון

במתמטיקה:

היכרות עם הפונקציה: y=x; ממוצע

ידע נדרש:

מהו ריכוז

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

מהו הורמון

במתמטיקה:

היכרות עם הפונקציה: y=x; ממוצע

ידע נדרש: