ביורפואה חישובית

אלרגיה

אלרגיה

נתונים המצטברים ברחבי העולם מצביעים על עלייה במקרים של אלרגיות מסוגים שונים. מהי אלרגיה ומהן הסיבות שיכולות להסביר את העלייה במקרים?

היחידה מציגה את המאפיינים של תופעת האלרגיה כפי שרופאים ומדענים מבינים אותה כיום, וכן את התיאוריות המנסות להציע סיבות מדוע חלה עלייה בתדירות מקרי האלרגיה ברחבי העולם. התלמידים מתבקשים להציע שאלת חקר שעליה ינסו לענות באמצעות מאגר נתונים של מקרי אלרגיה במדינות שונות בעולם. כדי לענות על השאלה עליהם להפעיל כלי ממוחשב שמקורו במדע הנתונים, המאפשר ניתוח נתונים על ידי יצירת קבוצות (צברים) דומות על פי דמיון בנתונים המאפיינים אותן. כדי להבין את העיקרון של שיטת הצברים מתנסים התלמידים עם נתונים פשוטים של עצמם כבר בתחילת היחידה.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

מהו תא, היכרות עם מערכת החיסון

במתמטיקה:

חישוב אמצע מרחק בין נקודות במערכת צירים (נלמד גם במהלך היחידה).

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

מהו תא, היכרות עם מערכת החיסון

במתמטיקה:

חישוב אמצע מרחק בין נקודות במערכת צירים (נלמד גם במהלך היחידה).

ידע נדרש: