ביורפואה חישובית

ייעול בדיקות

ייעול בדיקות

במהלך מגפת הקורונה העולמית נוצר צורך לבדוק במהירות את כלל האוכלוסייה להידבקות בנגיף מחולל המחלה. מאות אלפי דגימות נבדקו על בסיס יומי. לשם כך הוקמו במהירות מעבדות בדיקה וגויסו עובדי מעבדה נוספים שעבדו יום ולילה כדי לתת מענה לצורך לבצע בדיקות רבות בפרק זמן קצר.

האם יש דרך לייעל את בדיקות המעבדה של כמויות גדולות במיוחד של דגימות מהציבור? במהלך היחידה נחשפים התלמידים לדרכים שבהן מאגמים בדיקות (בודקים יחד) למבחנה יחידה, ומנתחים מטריצות (טבלאות) כדי לפענח את התוצאות. איגום הבדיקות מקצר שלבים בבדיקה ומאפשר לדלג על בדיקות שברור שאינן חיוביות לנגיף.

היחידה יכולה להתקשר ליחידות "בדיקת הבדיקות" ו"עולם במסכה", העוסקות במגפת הקורונה העולמית.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

במתמטיקה:

חישוב אחוזים

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

במתמטיקה:

חישוב אחוזים

ידע נדרש: