ביורפואה חישובית

עולם במסכה

עולם במסכה

מטרת היחידה לפרש מידע שמופיע באמצעי התקשורת השונים בתקופת מגפת הקורונה, להבין הבדלים בין משתנים סטטיסטיים, להתבונן במידע בעין ביקורתית ולשקול מהם המשתנים/ המדדים הסטטיסטיים הרלוונטיים לנו, ולנטרל גורמים שאינם קשורים לתופעה שאנחנו בוחנים, ועלולים לייצור רושם מוטעה (ולפעמים מטעה).

תוך כדי כך פוגשים התלמידים מושג חדש: ממוצע נע 7 ימים לאחור. מושג זה אינו מופיע בתוכנית הלימודים, אך לאחרונה נעשה בו שימוש רב באמצעי התקשורת. ההיכרות עם המושג החדש מזמנת התבוננות מחודשת בתכונות של הממוצע כפי שהתלמידים מכירים מלימודי המתמטיקה.

היחידה יכולה להתקשר ליחידות "בדיקת הבדיקות" ו"איגום בדיקות", העוסקות במגפת הקורונה העולמית.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

במתמטיקה:

ממוצע

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

במתמטיקה:

ממוצע

ידע נדרש: