ביורפואה חישובית

עמידות לאנטיביוטיקה

עמידות לאנטיביוטיקה

יחידה זו עוסקת בתהליכים שגורמים להיווצרות אוכלוסיית חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ועל ההשלכות שיש לכך על עולם הרפואה. היא ממשיכה את היחידה העוסקת בטיפולי אנטיביוטיקה: בעקבות הישנות דלקת השתן של החולה למרות שנטלה אנטיביוטיקה, נערכת בדיקת רגישות חוזרת לחיידק גורם המחלה. התלמידים מגלים שהתפתח חיידק עמיד לאנטיביוטיקה שנטלה החולה, ועליהם להתאים אנטיביוטיקה אחרת כטיפול בדלקת. בתוך כך הם לומדים על הסתברות למוטציות ועל הרקע הביולוגי המוביל להתפתחות אוכלוסיית חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים), היכרות עם המונח מוטציה

במתמטיקה:

פעולות חשבון פשוטות עם שברים, אחוזים וחזקות

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים), היכרות עם המונח מוטציה

במתמטיקה:

פעולות חשבון פשוטות עם שברים, אחוזים וחזקות

ידע נדרש: