ביורפואה
חישובית

על התוכנית

התוכנית "ביורפואה חישובית" עוסקת בנושאים בריאותיים המצויים בשיח הציבורי ולכן יכולים להיות רלוונטיים לחיי היום-יום של תלמידים.
בתוכנית הושם דגש על השילוב שבין מתמטיקה לבין מדעים, לצורך הבנת תופעות ביולוגיות, להבנת הדרך בה הרפואה מתמודדת עם אתגרים בריאותיים ולהבנת מקומה של המתמטיקה בפתרון בעיות מדעיות ורפואיות.

מטרות התכנית

מידע בריאותי, מדעי ורפואי מגוון נגיש לכולנו באינטרנט, בתקשורת וברשתות החברתיות. אולם הבנת מידע זה וקבלת החלטות בנושאים בריאותיים דורשות ידע מדעי ולעיתים גם רמה מסוימת של חשיבה מתמטית.

ביורפואה חישובית נועדה לקדם אוריינות מדעית ואוריינות מתמטית, וכן לבסס את הקשר בין השתיים.

לשם כך, התוכנית מתמקדת בחיזוק מיומנויות הנדרשות בלימודי המדעים ובלימודי המתמטיקה גם יחד, הן בחט"ב והן כהכנה לתיכון. למשל, פירוש מושכל של נתונים וייצוגם בדרכים שונות, ניתוח תופעות של יציבות ושינויים ועוד.

למי מיועדת התכנית?

התוכנית פותחה במקור לתלמידי כיתות ט מצוינות, אך אפשר להתאים אותה לתלמידים בכיתות רגילות. בתוכנית התנסו מעל 100 מורים וכיתותיהם בבתי ספר מכלל המגזרים ומכל הארץ.

יחידות הוראה

התוכנית בנויה מיחידות הוראה שבמהלכן התלמידים מתנסים בפתרון בעיות רפואיות. במרכז כל אחת מהיחידות נושא בריאותי אחר, לדוגמה: שינה בריאה, חיידקים ואנטיביוטיקה, אלרגיה, מיקרוביום, קביעת מינון לתרופות. היחידות אינן תלויות זו בזו, אך יש נושאים מתמטיים ורפואיים המטופלים בכמה יחידות ולכן אפשר ליצור ביניהן קשר.

מחלות זיהומיות
טיפולי אנטיביוטיקה
עמידות לאנטיביוטיקה
מיקרוביום
בדיקות קורונה
איגום בדיקות
עולם במסכה
שימוש בתרופות
סוכרת
יעוץ גנטי
שנת מתבגרים
אלרגיה

עקרונות פיתוח

  • הנושאים הבריאותיים שנבחרו לתוכנית מצויים בשיח הציבורי ורלוונטיים לחיי היום-יום.
  • בכל יחידה מוצגת לתלמידים בעיה רפואית שיש לפתור, בין השאר באמצעות חשיבה מתמטית.
  • כדי להבין את נושאי היחידות ואת התמודדות הרפואה עימם, נעשה שימוש בנתונים מדעיים אותנטיים ותרגול מיומנויות מתמטיות רלוונטיות. כך, נחשפים התלמידים הן לפן המתמטי של עבודת מדענים והן לחשיבות דיון מבוסס נתונים.
  • הידע הקודם הנחוץ ללמידה מבוסס על הנלמד בתוכנית הלימודים במדעים ובמתמטיקה לחטיבת הביניים.
  • כדי לעודד שיח מתמטי בכיתה מכילות היחידות פירוט של הסברים מתמטיים, הרחבות, ושאלות מנחות לדיון.
  • נבחרו נושאים מתמטיים הנדרשים בתוכנית הלימודים במדעים.
  • יחידות רבות כוללות משימה המפנה לקהילה את הידע והתובנות שצברו התלמידים במהלך הלמידה.

מזכירות התכנית – ליאור שדה
08-9343502

דינהברטוב
dina.bartov@weizmann.ac.il

Contact Us