הצגת דוכן חומרי לימוד וציוד בכנס הארצי של מורי ביולוגיה תשפ"ג 26.06.2023

עלות ההשתתפות בכנס היא 700 ₪ עבור שולחן

האתר עוצב ונבנה ביחידה לשירותי מחקר בחינוך (EduCore).
המחלקה להוראת המדעים. מכון ויצמן למדע