הצגת דוכן חומרי לימוד וציוד בכנס הארצי של מורי ביולוגיה תשפ"ד 26.06.2024

עלות ההשתתפות בכנס היא 700 ₪ עבור שולחן

כנס מורי הביולוגיה ה30 - תשלום מציגים

האתר עוצב ונבנה ביחידה לשירותי מחקר בחינוך (EduCore).
המחלקה להוראת המדעים. מכון ויצמן למדע