הרשמה לכנס:

בינה מלאכותית
והדור הבא - תשפ״ד

31 במרץ 2024  |  אולם סלע, מכון ויצמן למדע 

טופס הרשמה לחברי המחלקה לכנס בינה מלאכותית תשפ"ד
קבוצה

הרישום לכנס הוא בהזמנה אישית; נודה לכם אם תמנעו מהפצת טופס זה.

התחלה מחדש