חדר בריחה הטבלה המחזורית - תשפ״ג

האתר עוצב ונבנה ביחידה לשירותי מחקר בחינוך (EduCore).
המחלקה להוראת המדעים. מכון ויצמן למדע