סיכום הרשמה ליום עיון/מושבים

בחירת מיקום יום העיון האקולוגי (22.06.2023)
0 -אופציה 1: רמת הנדיב
0 -אופציה 2: בית ספר שדה שקמים

רשימת המתנה -0

יום עיון “טכנולוגיות מקדמות מחקר ביולוגי (27.06.2023)
מושב ראשון
0 -אופציה 1: נוגדנים
0 -אופציה 2: גנומיקה
0 -אופציה 3: מיפוי חלבונים
0 -אופציה 4: מיקרוסקופיה תאית

מושב שני
0 -אופציה 1: ביואינפורמטיקה
0 -אופציה 2: ציטומטרית מסות
0 אופציה 3: שיבוט, מוטגנזה וביטוי- חלבונים רקומביננטים
0 -אופציה 4: גילוי תרופות

סיכום הרשמה לכנס ה-29 של מורי הביולוגיה

סבב ראשון של מושבים מקבילים

0 -מושב 1 – שימוש בקמפוס בעברית
0 -מושב 2 – שימוש בקמפוס בעברית
0 -מושב 3 – שילוב סוגיות חברתיות
0 -מושב 4 – אוריינות מדעית

סבב שני של מושבים מקבילים

0 -מושב 5 – שימוש בטכנולוגיה בכיתה
0 -מושב 6 – סיורים אקולוגיים ומשחוק
0 -מושב 7 – שימוש בבינה מלאכותית
0 -מושב 8 – הבניית ידע ביולוגי ומדעי