חומרים למורים ולתלמידים

השקיית הכדור הצמא

כדור הארץ הוא עולם שרובו מכוסה במים, ואף על פי כן בהרבה מקומות בעולם יש מחסור במים נקיים.

יחידה זו עוסקת במים נקיים, ובמרכזה השאלה: "מה אפשר לעשות כדי לדאוג שלדורות הבאים תהיה גישה למים הנקיים שהם צריכים כדי לשרוד?" היחידה מורכבת מארבעה פרקים. כל פרק מתמקד בשאלה אחרת:

  1. האם נגמרים לנו המים?

  2. היכן בכדור הארץ נמצאים כל המים?

  3. מה קורה למים?

  4. אילו פתרונות קיימים?

התלמידים ילמדו על משבר המים משתי זוויות: גלובלית ומקומית. היחידה תעסוק בשימושים, במגמות ובתחזיות הנוגעות לאיכות המים ולגישה אליהם, ובפתרונות פוטנציאליים למשבר המים העולמי. התלמידים ינתחו נתונים ממקורות פתוחים לציבור, יגבשו וינסחו את עמדותיהם בנוגע לממדים שונים של משבר המים, יבנו מודלים מדעיים וישתמשו בהם כדי להבין את ההיבטים המדעיים והחברתיים של הסוגיה, יהרהרו על אחריות אישית ויחפשו פתרונות פוטנציאליים לא"ג.

חומרים למורה

במדור זה סגור על ידי סיסמה תוכלו למצוא מדריך למורה ליחידת הלימוד: