על הפרויקט

גישת ההוראה

גישת ההוראה בפרויקט מעוגנת היטב במחקרים על הוראה ולמידה מוכוונות-א"ג.

הגישה משקפת את ההתחייבויות העומדת מאחורי כתיבתן של יחידות ההוראה בפרויקט ומאחורי ההזדמנויות להשתלמות מקצועית שמעניקים למורים השותפים שלנו. במהלך הפרויקט נמשיך לחזור להתחייבויות הללו כדי ללטש את מסגרת ההוראה ולהביאה למצב מיטבי עד לסיום העבודה על הפרויקט. מרכיבי המפתח של גישת ההוראה בפרויקט א"ג הם:

על החומרים בפרויקט א"ג לתמוך בהוראת המדעים במגוון גדול של מקומות, ולכן כל יחידה תתמקד באתגר גלובלי ותכלול הזדמנויות לחקר הממדים המקומיים של הבעיה. לדוגמה, זיהום פלסטיק הוא א"ג רלוונטי לתלמידים בכל רחבי העולם, וכל כיתה יכולה לחקור את ממדיו הגלובליים ביחד עם השפעתו המקומית.

על החומרים בפרויקט א"ג לתמוך בהוראת המדעים במגוון גדול של מקומות, ולכן כל יחידה תתמקד באתגר גלובלי ותכלול הזדמנויות לחקר הממדים המקומיים של הבעיה. לדוגמה, זיהום פלסטיק הוא א"ג רלוונטי לתלמידים בכל רחבי העולם, וכל כיתה יכולה לחקור את ממדיו הגלובליים ביחד עם השפעתו המקומית.

עיסוק חקרני בא"ג יוצר הזדמנויות חשובות למפגש עם סוגיות של שוויון והכללה ולהיכרות עם תפקידו של המדע בקידום צדק חברתי. לדוגמה, משבר הרעלת המים בפלינט, מישיגן, העלה לסדר היום את חשיבותם של מחקרים על איכות מי השתייה ועל זמינותם ועורר שאלות מהותיות: אילו קהילות פגיעות במיוחד לזיהומים במערכות מי השתייה? בידי מי נמצא הכוח לקבל החלטות על ניהול אספקת המים, ואילו קהילות מושפעות יותר מההחלטות הללו?

עיסוק חקרני בא"ג יוצר הזדמנויות חשובות למפגש עם סוגיות של שוויון והכללה ולהיכרות עם תפקידו של המדע בקידום צדק חברתי. לדוגמה, משבר הרעלת המים בפלינט, מישיגן, העלה לסדר היום את חשיבותם של מחקרים על איכות מי השתייה ועל זמינותם ועורר שאלות מהותיות: אילו קהילות פגיעות במיוחד לזיהומים במערכות מי השתייה? בידי מי נמצא הכוח לקבל החלטות על ניהול אספקת המים, ואילו קהילות מושפעות יותר מההחלטות הללו?

פרקטיקות מדעיות הן כלים שיכולים לעזור לתלמידים להעמיק את הבנתם את הא"ג, ולכן כל יחידת הוראה תתמקד בפרקטיקה מדעית אחת או יותר. לדוגמה, ביחידה על מגפות עולמיות התלמידים יוכלו לנתח ולפרש נתונים על שיעורי הדבקה בקרב קהילות מקומיות ובאוכלוסיית העולם ולנסח טיעונים על יעילותן של אסטרטגיות שונות על סמך הממצאים.

פרקטיקות מדעיות הן כלים שיכולים לעזור לתלמידים להעמיק את הבנתם את הא"ג, ולכן כל יחידת הוראה תתמקד בפרקטיקה מדעית אחת או יותר. לדוגמה, ביחידה על מגפות עולמיות התלמידים יוכלו לנתח ולפרש נתונים על שיעורי הדבקה בקרב קהילות מקומיות ובאוכלוסיית העולם ולנסח טיעונים על יעילותן של אסטרטגיות שונות על סמך הממצאים.
 

יחידות ההוראה של פרויקט הא"ג יכללו הערכות מעצבות שוטפות. על המורים לעקוב אחרי התקדמות התלמידים והפנמת החומר הנלמד ולספק משוב על הלמידה.

יחידות ההוראה של פרויקט הא"ג יכללו הערכות מעצבות שוטפות. על המורים לעקוב אחרי התקדמות התלמידים והפנמת החומר הנלמד ולספק משוב על הלמידה.
 

GC units will be designed with ongoing formative
assessments to ensure that teachers can monitor student understanding and progress and provide feedback to support student learning.

GC units will be designed with ongoing formative
assessments to ensure that teachers can monitor student understanding and progress and provide feedback to support student learning.