חומרים למורים ולתלמידים

הפעלת הכדור המתחמם

דלקים מאובנים הם חומרים מדהימים. הם מספקים את האנרגיה שמפעילה את העולם. עם זאת, השימוש המתמשך בהם גורם להתחממות כדור הארץ, מה שעלול להוביל לשינויי אקלים ולבעיות רבות אחרות. יחידה זו מורכבת משלושה פרקים:

  1. בפרק הראשון מובאות הוכחות להתחממות כדור הארץ ונטען כי הדבר נגרם בעיקר על ידי CO2. רוב ה-CO2 האטמוספרי מגיע משריפת דלקים מאובנים למטרת הפקת אנרגיה.
  2. מדוע שריפת דלקים מאובנים פולטת CO2? בפרק זה נעקוב אחר מחזור הפחמן והקשרים בינו לאנרגיה ולעולם החי.
  3. הפרק הסופי מתייחס לשאלה, כיצד נוכל להפחית את פליטת ה-CO2? הוא מציג דרכים להפחתת השימוש באנרגיה, מקורות אנרגיה חלופיים, מיחזור פחמן מהאטמוספרה, את היתרונות והחסרונות של כל פתרון.

ביחידה יש שימוש רב בנתונים ציבוריים ודגש על חשיבה כמותית. היחידה בונה את מודעות התלמידים לחשיבות השימוש במדע בהתמודדות עם האתגר הגדול הזה.

חומרים למורה

במדור זה סגור על ידי סיסמה תוכלו למצוא מדריך למורה ליחידת הלימוד: