על הפרויקט

מבוא

 

לסוגיות חברתיות-מדעיות גלובליות כגון מגפות עולמיות, משבר האקלים והצטמצמות המגוון הביולוגי יש השפעה דרמטית על חייהם של תלמידים כבר היום, והן ימשיכו לעצב את חייהם גם בעתיד. בחרנו לכנות בעיות מורכבות אלו בשם "האתגרים הגדולים" (א"ג). למרות החשש ההולך וגובר של תלמידים בקשר לא"ג, הוראת המדעים בבתי הספר ממשיכה להתמקד בעקרונות מדעיים בעלי נגיעה מצומצמת בלבד לסוגיות החברתיות האקטואליות הללו – סוגיות בעלות היבטים מדעיים מובהקים. בסקר בינלאומי שנערך לאחרונה, כמעט כל התלמידים הביעו רצון ללמוד על האתגרים הגדולים, אך רק מעטים דיווחו שניתנה להם הזדמנות לעשות זאת.

פרויקט האתגרים הגדולים הוא השלב הראשון במיזם שמטרתו לארגן מחדש את הוראת המדעים בחטיבות הביניים סביב האתגרים הגדולים וסביב הרצון של התלמידים להיות ערים לנעשה בנושאים הללו ולפתח תחושת פעלנות (agency) בנוגע אליהם.

בשלב זה אנחנו: (א) מפתחים שלוש יחידות א"ג למקצוע מו"ט בחט"ב, כל אחת בת 20 שעות הוראה, ובכלל זה הערכות נלוות; (ב) בוחנים, עורכים ומטמיעים את יחידות ההוראה בשיתוף עם מורים בחט"ב ו-(ג) חוקרים את התוצאות החינוכיות של הטמעת יחידות א"ג ואת הגורמים המשפיעים על ההיתכנות ועל האיכות של חוויות למידה מוכוונות-א"ג במדעים בחט"ב.
 
 
 

Research Questions

הבעיה

הוראת המדעים נכשלת זה זמן רב – ולצערנו, רב מדי – בחיבור לחייהם של התלמידים, לתחומי העניין שלהם ולנושאים המעסיקים אותם. עשורים של מחקר הראו ירידה מובהקת במוטיבציה...

גישת ההוראה

גישת ההוראה בפרויקט מעוגנת היטב במחקרים על הוראה ולמידה מוכוונות-א"ג. הגישה משקפת את ההתחייבויות העומדת מאחורי...

על הפרויקט

פיתחנו שלוש יחידות א"ג (כל יחידה באורך 20 שעות הוראה) הנפרשות על פני תוכנית הלימודים לכיתות ז, עם לכידות גבוהה בין היחידות...

עקרונות פיתוח

  • חוויות למידה המציגות את הנושאים בהקשרם
  • רגישות תרבותית
  • מוּכוונוּת לפרקטיקות מדעיות
  • תעדוף קולם של התלמידים
  • לכידות בין יחידות ההוראה