מחקר

פרסומים אקדמיים

The role of affect in science literacy for all

International Journal of Science Education
2022, VOL. 44, NO 4, 535-555
By David Fortus, Jing Lin, Knut Neumann and Troy D. Sadler