מחקר

שאלות המחקר

שאלת מחקר

כיצד חוויות למידה מוכוונות-א"ג משפיעות על ההתעניינות של תלמידי חטיבות הביניים במדעים ועל המוטיבציה שלהם ללמוד במדע?
 

שאלת מחקר

כיצד חוויות למידה מוכוונות-א"ג משפיעות על הידע המדעי של תלמידי חטיבות הביניים?

שאלת מחקר

איזה תפקיד ממלאים הקשרים של הערכה ארצית – ותוצאות ההערכות הללו – בחוויות למידה מוכוונות-א"ג בחטיבת הביניים?

שאלת מחקר

כיצד ניסיון המורה המלמדת על סוגיות הנוגעות לא"ג בחטיבות ביניים משפיע על ההוראה ועל תוצאותיה?