פרסומים אקדמאיים

מחקר פרסומים אקדמיים The role of affect in science literacy for all International Journal of Science Education2022, VOL. 44, NO 4, 535-555By David Fortus, Jing Lin, Knut Neumann and Troy D. Sadler Read More

כלים

מחקר כלים אנחנו מפתחים כמה כלים שישמשו אותנו בפרויקט. הכלים האלה יסייעו במתן משוב למורים, מתן ציונים לתלמידים והפקת הנתונים הנדרשים כדי לענות על שאלות המחקר שלנו. מדדים רגישים מדדי ידע ראיונות עם תלמידים יומני מורה תצפיות, תוצרי תלמידים, רשמים מהשטח וראיונות עם מורים Measures of Affect At three times during the baseline study and […]

שאלות המחקר

מחקר שאלות המחקר שאלת מחקר כיצד חוויות למידה מוכוונות-א"ג משפיעות על ההתעניינות של תלמידי חטיבות הביניים במדעים ועל המוטיבציה שלהם ללמוד במדע?  Learn More שאלת מחקר כיצד חוויות למידה מוכוונות-א"ג משפיעות על הידע המדעי של תלמידי חטיבות הביניים? Learn More שאלת מחקר איזה תפקיד ממלאים הקשרים של הערכה ארצית – ותוצאות ההערכות הללו – בחוויות […]