עקרונות פיתוח

על הפרויקט עקרונות פיתוח עקרונות פיתוח מרכזיות Learning experience contextualized in the issue חוויות למידה המציגות את הסוגיות בהקשרן תשומת לב ליחסים בין הגלובלי למקומי הזדמנויות לבחינת הממדים המוסריים, הפוליטיים והכלכליים של הסוגיה בחינת המגבלות של המדע וזמינותו ככלי לפתרון הבעיה Culturally responsive רגישות תרבותית התייחסות לסוגיות של שוויון הזדמנויות קידום צדק חברתי חיבור לחוויות […]

תיאור הפרויקט

על הפרויקט תיאור הפרויקט פיתחנו שלוש יחידות א"ג (כל יחידה באורך 20 שעות הוראה) הנפרשות על פני תוכנית הלימודים לכיתות ז, עם לכידות גבוהה בין היחידות. קיום יחידות ההוראה הללו פותרת בעיה מרכזית בהוראת א"ג – היעדר תוכניות א"ג גמישות המאפשרות רצף לימודי והתאמה למיקום הגיאוגרפי של התלמידים. כדי להתגבר על החסם השני להוראת א"ג, […]

גישת ההוראה

על הפרויקט גישת ההוראה גישת ההוראה בפרויקט מעוגנת היטב במחקרים על הוראה ולמידה מוכוונות-א"ג. הגישה משקפת את ההתחייבויות העומדת מאחורי כתיבתן של יחידות ההוראה בפרויקט ומאחורי ההזדמנויות להשתלמות מקצועית שמעניקים למורים השותפים שלנו. במהלך הפרויקט נמשיך לחזור להתחייבויות הללו כדי ללטש את מסגרת ההוראה ולהביאה למצב מיטבי עד לסיום העבודה על הפרויקט. מרכיבי המפתח של […]

הבעיה

על הפרויקט הבעיה הוראת המדעים נכשלת זה זמן רב – ולצערנו, רב מדי – בחיבור לחייהם של התלמידים, לתחומי העניין שלהם ולנושאים המעסיקים אותם. עשורים של מחקר הראו ירידה מובהקת במוטיבציה של תלמידים ללמוד מדע והידרדרות בעמדות שלהם על מדעים מסוף בית הספר היסודי ובמהלך חטיבת הביניים. עד גיל 14 ילדים רבים כבר מגבשים דעה […]

מבוא

על הפרויקט מבוא   לסוגיות חברתיות-מדעיות גלובליות כגון מגפות עולמיות, משבר האקלים והצטמצמות המגוון הביולוגי יש השפעה דרמטית על חייהם של תלמידים כבר היום, והן ימשיכו לעצב את חייהם גם בעתיד. בחרנו לכנות בעיות מורכבות אלו בשם "האתגרים הגדולים" (א"ג). למרות החשש ההולך וגובר של תלמידים בקשר לא"ג, הוראת המדעים בבתי הספר ממשיכה להתמקד בעקרונות […]