עבודה עם

מורים ועם בתי ספר

אנחנו עובדים יד ביד עם המורים השותפים שלנו, עם בתי הספר, עם המנהלים ועם הפיקוח, במטרה להתאים את חומרי הלימוד שאנחנו מפתחים לצרכים המשותפים ולדאוג שהחומרים יהיו רלוונטיים להקשרים המקומיים. כל התאמה ביחידות הלימוד המשפיעה על המתרחש בכיתה נעשית בתיאום קפדני עם השותפים שלנו. המומחיות של המורים השותפים שלנו עוזרת לנו להבטיח שהתלמידים יקבלו חוויה לימודית מיטבית.

כל המורים המשתתפים בפרויקט מקבלים התנסויות מקצועיות רבות. נוסף על כך, כל המורים מקבלים מאיתנו תמיכה אישית.

השותפים שלנו מקבלים מאיתנו את כל החומרים והציוד הדרושים להטמעת היחידות. בתום הפרויקט החומרים והציוד נתרמים לבית הספר כדי שיוכלו להמשיך לשמש אותו גם בעתיד. כל המורים המשתתפים בפרויקט במשך שנה מלאה מקבלים מענק כספי. המורים והמנהלים שלהם מקבלים גישה לממצאים שלנו.