בקשה לפרסום של סמינר מחלקתי באתר המחלקה – נתונים

תאריך קיום הסמינר שעת ההתחלה שעת הסיום שם המרצה שם הארגון אליו שייך.ת כותרת ההרצאה בעברית The title of the lecture in English (optionally) תקציר ההרצאה בעברית העלאת תקציר ההרצאה בעברית (אופציונלי) The summary of the lecture in English (optionally) Uploading the summary of the lecture in English (optionally) Entry creation date Entry updated date
December 18, 2023 11:00 12:00 בדיקה1 בדיקה2 בדיקה3 Test4

בדיקה5

Link to the document

Test6

Link to the document December 18, 2023 at 3:47 pm December 18, 2023 at 3:47 pm