בקשה לפרסום של סמינר מחלקתי באתר המחלקה

:כדי לפרסם סמינר באתר המחלקה אנחנו זקוקים למידע הבא בעברית ובאנגלית

 

בקשה לפרסום סמינר מחלקתי באתר המחלקה
שעת ההתחלה
שעת הסיום

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB