הכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה

האתר המלא יעלה בימים הקרובים

יום חמישי, כ״ב בניסן תש״ף
16 באפריל 2020

שימו לב, הכנס הוא מקוון

מומלץ מאוד לבדוק את הרמקולים שלכם לפני תחילת הכנס באפריל 2020

כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע