ביורפואה חישובית

טיפולי אנטיביוטיקה

טיפולי אנטיביוטיקה

גילוי האנטיביוטיקה ופיתוחה כתרופה נחשבים למהפכה בעולם הרפואה. כיום אנטיביוטיקה היא אחד האמצעים העיקריים לטיפול במחלות זיהומיות. אולם, קיימים סוגים שונים של אנטיביוטיקה ולא כל אנטיביוטיקה מתאימה לטיפול כנגד כל מין של חיידקים.

יחידה זו ממשיכה את היחידה העוסקת בהתרבות חיידקים: התלמידים מתבקשים להתאים טיפול אנטיביוטי כנגד מין החיידק שהם זיהו אצל החולה ביחידה הקודמת. כדי לעשות זאת, הם נחשפים לסיפור גילוי האנטיביוטיקה וגלגולה לכדי תרופה, וכן לומדים להכיר סוגים שונים של אנטיביוטיקה. הם בוחנים את השפעת הסוגים השונים על מין החיידק שזוהה אצל המטופלת וכך בוחרים את האנטיביוטיקה המתאימה.

בהיבט המתמטי – היחידה שמה דגש על הבנת המושג "ממוצע", מה ההשפעה של מספר החזרות וכיצד הללו משמשים אותנו בניתוח תוצאות ניסויים.

מיחידה זאת אפשר להמשיך ליחידה "עמידות לאנטיביוטיקה".

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים)

במתמטיקה:

ממוצע ומדדים סטטיסטיים בסיסיים (חציון, שכיח). כל אלה נלמדים גם תוך כדי היחידה.

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים)

במתמטיקה:

ממוצע ומדדים סטטיסטיים בסיסיים (חציון, שכיח). כל אלה נלמדים גם תוך כדי היחידה.

ידע נדרש: