ביורפואה חישובית

מיקרוביום

מיקרוביום

בגוף של כל אחד מאתנו נמצאים כל העת המוני חיידקים החיים אתנו ביחסי הדדיות ומכונים בשם כולל: המיקרוביום האנושי. האיזון בין זני החיידקים הרבים המאכלסים את הגוף חשוב כדי לשמור על בריאותנו.

בפעילות נחשפים התלמידים לסיפור מקרה של חולה הסובלת מדלקת מעיים קשה, משום שבמעיים שלה התרבו חיידקים ממין מסוים. ניסויים שבהם נבדקה יעילות השתלת חיידקי מעיים בקרב חולים משמשים את התלמידים כדי להבין מהי השפעתה על המעיים ולהסביר מדוע זה הטיפול המתאים לחולה. בתוך כך הם לומדים על ייצוג נתונים בדרכים גרפיות שונות ומה אפשר (ואי אפשר) ללמוד מכל אחת מהן.

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים)

במתמטיקה:

אחוזים, שלם וחלק מהשלם

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם פרוקריוטים (חיידקים)

במתמטיקה:

אחוזים, שלם וחלק מהשלם

ידע נדרש: