ביורפואה חישובית

התרבות חיידקים

התרבות חיידקים

חיידקים הם יצורים מיקרוסקופיים החיים בכל מקום – מסביבנו ובתוכנו – ומשפיעים על חיינו לטוב ולרע. התרבותם המהירה של החיידקים מאפשרת התפשטות מהירה של זיהומים חיידקיים.

התלמידים מתבקשים לפתור סיפור מקרה כמו צוות רופאים: לאבחן ולזהות את מין החיידק שגרם לזיהום אצל חולה שמגיעה לטיפול בבית החולים. תוך כדי כך הם לומדים איך חיידקים מתרבים ואיך מדענים משתמשים במתמטיקה כדי לבנות מודלים שמסבירים תופעות כמו התרבות חיידקים.

מיחידה זאת אפשר להמשיך ליחידה "טיפולי אנטיביוטיקה".

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם תאים פרוקריוטים (חיידקים), חלוקת תאי חיידקים (נלמדת תוך כדי היחידה)

במתמטיקה:

חזקות

ידע נדרש:

ידע קודם מומלץ:

במדעים:

היכרות בסיסית עם תאים פרוקריוטים (חיידקים), חלוקת תאי חיידקים (נלמדת תוך כדי היחידה)

במתמטיקה:

חזקות

ידע נדרש: