לוגו מכון ויצמן

פרויקט דיאלוגוס

פרויקט לקידום למידה והוראה דיאלוגית

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

יום שיא – פיתוח בר קיימא

ביום זה נדון בסוגיה: לאיזו מטרה ראוי לנצל את השטחים הציבוריים הפתוחים? האם לבניית בתי מגורים? שטחי מסחר ציבוריים?
בתי חולים ומוסדות? שטחים ירוקים? לשם כך ננסה לשלב בין נקודות המבט השונות של בעלי העניין, לבין דעותיהם של תושבי העיר כפי שיבואו לידי ביטוי במשאל שייערך בין התלמידים.
לנקודות מבט אלה יתווספו נקודות המבט שהם ילמדו בכל אחד מתחומי הדעת.

מהלך היום

בפילוסופיה נדון בשאלת האיזון בין הטבע לבין התרבות האנושית דרך סיפורי בריאה
מיתולוגיים שונים. במתמטיקה נכיר דרכי חישוב שונות להשגת הכרעה דמוקרטית,
ונדון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מהן כמייצגת את רצון הרוב.
במדעים נכיר דרכים שונות לשמר ולהגדיל את מגוון מיני הציפורים בסביבה מסוימת תוך
התייחסות להבדלים בין אוכלוסיית הציפורים בסביבה טבעית ועירונית.
אל הפעילות הבין תחומית נצא מתוך ההכרה ברעיונות האוניברסליים האלה והשימוש בהם
למציאת איזון מנומק בין הצרכים של בעלי העניין השונים ושל תושבי העיר.
לצורך כך התלמידים "יכנסו לנעלי" בעלי תפקידים שונים כגון: קבלנים, "ירוקים" ותושבים,
וחברי מועצת העיר, עד להסכמה על חלוקה מתאימה של השטחים.

פעילויות

פילוסופיה

איזון בין הטבע לבין התרבות האנושית דרך
סיפורי בריאה מיתולוגיים שונים.

 

מתמטיקה

דרכי חישוב שונות להשגת הכרעה
דמוקרטית, היתרונות והחסרונות של כל
אחת מהן כמייצגת את רצון הרוב.

מדעים

דרכים שונות לשמר ולהגדיל את מגוון מיני
הציפורים בסביבה מסוימת תוך התייחסות
להבדלים בין אוכלוסיית הציפורים בסביבה טבעית ועירונית.

פעילות בינתחומית

מציאת איזון מנומק בין הצרכים של בעלי
העניין השונים ושל תושבי העיר באמצעות
משחק תפקידים.