האתגרים הגדולים

על הפרויקט

לסוגיות חברתיות-מדעיות גלובליות כגון מגפות עולמיות, משבר האקלים והצטמצמות המגוון הביולוגי יש השפעה דרמטית על חייהם של תלמידים כבר היום, והן ימשיכו לעצב את חייהם גם בעתיד. בחרנו לכנות בעיות מורכבות אלו בשם "האתגרים הגדולים" (א"ג).
 

האתגרים הגדולים

על הפרויקט

לסוגיות חברתיות-מדעיות גלובליות כגון מגפות עולמיות, משבר האקלים והצטמצמות המגוון הביולוגי יש השפעה דרמטית על חייהם של תלמידים כבר היום, והן ימשיכו לעצב את חייהם גם בעתיד. בחרנו לכנות בעיות מורכבות אלו בשם "האתגרים הגדולים" (א"ג).

שאלות המחקר

שאלת מחקר מס’ 1

כיצד חוויות למידה מוכוונות - א"ג משפיעות על ההתעניינות של תלמידי חטיבות הביניים במדעים ועל המוטיבציה שלהם ללמוד במדע?

שאלת מחקר מס' 2

כיצד חוויות למידה מוכוונות-א"ג משפיעות על הידע המדעי של תלמידי חטיבות הביניים?

שאלת מחקר מס' 3

איזה תפקיד ממלאים הקשרים של הערכה ארצית – ותוצאות ההערכות הללו – בחוויות למידה מוכוונות-א"ג בחטיבות הביניים?

שאלת מחקר מס' 4

כיצד ניסיון המורה המלמדת על הא"ג בחטיבות ביניים משפיע על ההוראה ועל תוצאותיה?

חומרים למורים ולתלמידים​

כל אחת משלוש יחידות ההוראה העוסקות באתגרים הגדולים מלווה בחומרי לימוד למורים ולתלמידים (בפורמט דיגיטלי). גרסאות מודפסות יישלחו על פי דרישה. חומרי ההוראה…

עבודה עם מורים ועם בתי ספר

אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המורים השותפים שלנו, בתי ספר והפיקוח המקצועי כדי להתאים את חומרי הלימוד לצרכים של התלמידים ולהפוך אותם לרלוונטיים עבורם. אנו מסתמכים על המומחיות של המורים-השותפים שלנו כדי לוודא שאנו מספקים את חווית הלמידה הטובה ביותר לתלמידים.

מי אנחנו

את פרויקט האתגרים הגדולים מובילים ומתאמים מחנכים וחוקרים ממכון ויצמן ומאוניברסיטת צפון קרוליינה. בראש הפרויקט עומדים יחד טרוי סדלר ודיויד פורטס.