לוגו מכון ויצמן

פרויקט דיאלוגוס

פרויקט לקידום למידה והוראה דיאלוגית

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

יום שיא – הנדסה גנטית

יום השיא עוסק בשאלה: "האם על המדינה לאפשר להורים לבחור אם להנדס גנטית את תינוקם?"
שיעורי ההכנה בשלושת תחומי הדעת עוסקים בנושאים: מתמטיקה – הסתברות, שכיחות יחסית והקשר בין הסתברות וגנטיקה; מדעים – ריפוי גני; פילוסופיה – מדע בדיוני ועתידנות, וטיעונים בעד ונגד הנדסה גנטית. לסיום התלמידים מתבקשים להשתמש בידע המצטבר מתחומי הדעת השונים יחד עם התחושות והתפיסות האישיות שלהם, על מנת לקיים דיון טיעוני ודיאלוגי בשאלת יום השיא.

מהלך היום

בחלקים הראשון והשני (90 דק' כל אחד), התלמידים נחשפים לנושאים הקשורים לסוגיה הנידונה, מתוך נקודת מבט של שניים מתוך שלושת תחומי הדעת. אם יום השיא נערך לכמה בתי ספר יחד, אפשר שחלוקת התלמידים לקבוצות השונות תתבצע כך שתלמידים מבתי הספר השונים ילמדו יחד בקבוצה.
בחלק השלישי (90 דק'), הדיון מתקיים במסגרת "כיתות האם" של התלמידים ובהתאם למתווה שיתואר בהמשך (ראו: פעילות בינתחומית).

פעילויות

פילוסופיה

מדע בדיוני ועתידנות, וטיעונים בעד ונגד
הנדסה גנטית על פי יובל נח הררי

מתמטיקה

הסתברות, שכיחות יחסית והקשר בין
הסתברות וגנטיקה

מדעים

אילו תכונות ראוי לרפא גנטית כחלק מסל התרופות?

 

פעילות בינתחומית

דיון טיעוני ודיאלוגי בשאלה האתית
"האם על המדינה לאפשר להורים לבחור
אם להנדס גנטית את תינוקם?"