חומרים למורים ולתלמידים

מבוא

כל אחת משלוש יחידות ההוראה העוסקות באתגרים הגדולים מלווה בציוד ובחומרי לימוד למורים ולתלמידים (בפורמט דיגיטלי).

גרסאות מודפסות יישלחו על פי דרישה. חומר העזר למורה מכיל חומרי רקע אינפורמטיביים בנושאים המדעיים הרלוונטיים וכן הצעות פדגוגיות שנועדו לעזור למורה לעורר את עניין התלמידים, לזהות קשיים פוטנציאליים ולהבין טוב יותר את הרציונל שמאחורי המבנה של יחידות ההוראה.

החומרים האינפורמטיביים מופיעים בחלונות קופצים, וכל מורה יכולה לבחור לקרוא ולשלב אותם בהוראה או להתעלם מהם, לפי הצורך. יחידות ההוראה בנויות במחשבה על הגדלת המוטיבציה ותחושת המסוגלות של התלמידים. סדר הלימוד נבחר בקפידה בשאיפה לאתגר את התלמידים בדיוק במידה הנכונה.

חומרים למורה

במדור זה סגור על ידי סיסמה תוכלו למצוא מדריכים למורה לכל יחידות הלימוד.