Group 4096

הכנס השנתי הארצי המקוון של מורי הפיזיקה

מושבים מקבילים אחרי הצהריים​

סבב 3 - 14:00 - 13:30

במהלך המפגש נתנסה כלומדים בתכנון מהלך הוראה מכוון לומד ולאחר מכן נתחיל בתהליך תכנון שכזה

אבי מרזל

איך ניתן לשלב מעבדות בלמידה מרחוק – בדגש על הכנה לבגרות 5 יחידות

אסנת אלדר

ההצגה תתחלק לשני חלקים: בראשון נתאר ניסוי בית בנפילת גופים וניתוחו באמצעות טרקר במטרה להכריע מי צודק: אריסטו או גליליי. בחלק השני נתאר כיצד ניוטון מכריע בויכוח בין אריסטו לגליליי באמצעות פעילות מידול חישובי של נפילת גופים. הפעילויות מופיעה כיחידת לימוד בפטל "שער לפיזיקה" שכל מורה יכול לקבל קישור אליה

מיכל סיגרון ודוד פרל

אורי ליבנה: " ללמוד א-סינכרונית עצמאית בשגרה ובקורונה" – דוגמה לשיעור על נגדים בטור ומקביל בגוגל פורמס + סימולטור. דיון וטיפול איכותי בטעינה ופריקה של קבל.
עבד מסאלחה: אתר המציג פעילות שמורכבת משלושה חלקים – חלק ראשון עבודה אישית – כולל שאלות סקר ושאלות מובילות . חלק שני עבודה קבוצתית שכולל עדכון תשובות מהחלק האישי וחלק שלישי דיון כיתתי והצגת הפתרון לבעיה

אורי ליבנה
עבד מסאלחה

בואו לצפות בשני פרויקטים נבחרים המוצגים על ידי תלמידי יב והמנחה.

צוותי התלמידים והמנחים

סיפורו של פיזיקאי ישראלי וגילוי היסוד ה-112. יחידה חדשה כאפשרות להערכה חלופית

רחל קנול

סבב 4 - 14:30 - 14:00

במהלך המפגש נתנסה כלומדים בתכנון מהלך הוראה מכוון לומד ולאחר מכן נתחיל בתהליך תכנון שכזה

אבי מרזל

שילוב מעבדות בתוכנית הפיזיקה של חטיבת הביניים

אסנת אלדר

הדגמה מרחוק של ניסויים לבגרות באמצעות ערכות התיכון הווירטואלי

דני עובדיה

״מודלים של האור״- שילוב שיטות הוראה בשיעור מקוון

לריסה שכמן

במושב יציגו מספר מורים את רצפי ההוראה ללמידה מרחוק שעיצבו בסביבת פטל. המושב מיועד למורים המשתמשים בסביבת פטל ובמהלכו ישותפו רצפי ההוראה בסביבת העמיתים

אסף בר יוסף, איליה וינוקור, זיו גבירצר ויונה חלמיש

מה ניתן לעשות בכיתה כדי לעודד יותר בנות ללמוד פיזיקה

רחל קנול, קובי שוורצבורד ודנה קליס-רגב

מושב ציוד לימודי וספרי לימוד​

15:00 - 14:30​

רובינשטיין
כרמי אינטרלאב​
ענבל ישראל
כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע