לוגו מכון ויצמן

פרויקט דיאלוגוס

פרויקט לקידום למידה והוראה דיאלוגית

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

יום שיא – אתיקה בתחרות

יום השיא עוסק במתח שבין ערך הניצחון והתחרותיות לבין ערכים אנושיים אחרים בקונטקסט של תחרות. לקראת יום השיא התלמידים יקיימו תהליך למידה סביב נושא רמאות ואתיקה בתחרות בשלושת תחומי הדעת וביום השיא עצמו יעסקו בשאלה שנוגעת לאתיקה ותחרות ויצרו כרזה הנוגעת לערכים החשובים בעיניהם. שעורי ההכנה בתחומי הדעת יתקיימו טרם יום השיא והפעילות הבין תחומית תתקיים ביום השיא עצמו.

מהלך היום

 • פתיחה והצגת סדר היום
 • התלמידים מתחלקים לקבוצות – קטגורים, סנגורים ושופטים, כדי לבנות טיעונים בעד
  או נגד שלילת מדליות לספורטאים שהתנהגותם שנויה במחלוקת
 • נציגי הקבוצות מציגים את הטיעונים לשופטים.
  השופטים מציגים את החלטתם המנומקת.
 • בחירת ערכים מתוך סיפורי תחרויות ספורט.
  דיון, הכנת כרזה לערך הנבחר והצגת הכרזות במליאה
 • הצגת הכרזות של כל הכיתות בגלריה מרכזית
 • דברי סיכום

פעילויות

פילוסופיה

סיפורו של ספורטאי שוויתר על זכייתו כדי לעזור למתחרה אחר פותח את הדיון באתיקה של אותנטיות לעומת אתיקה של הגינות

מתמטיקה

הקשר בין שימוש באמצעים לשיפור הישגים בספורט לבין התפלגות נורמלית והסטיות האפשריות ממנה: מתי הסטייה מהתפלגות נורמלית אינה מתאימה לעיקרון התחרות הספורטיבית?

מדעים

אילו אמצעים לשיפור הישגים בספורט יכולים להיחשב למותרים ואילו יש לאסור? האם עירוי דם מתנגש עם אתיקה של תחרות?

  

פעילות בינתחומית

בית המשפט של התלמידים מתבקש להכריע אם לשלול את המדליות של נבחרת ארצות הברית לרכיבת אופניים שניצחה באופן חסר תקדים באולימפיאדה באמצעות עירוי דם. לאחר מכן, נחשפים התלמידים לסיפורים על ספורטאים שבחרו בערכים אחרים על פני ערך הניצחון בתחרויות ספורט.