לוגו מכון ויצמן

פרויקט דיאלוגוס

פרויקט לקידום למידה והוראה דיאלוגית

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

יום שיא –
חזרה ללימודים בתקופת הקורונה

יום השיא עוסק בסוגיות הקשורות לתכנון מתווה לחזרה  ללמידה בבתי הספר בתקופת מגפת הקורונה: שאלות אתיות הנוגעות לממדים של קבלת החלטות ריכוזית, פרטים או קהילתית; שאלות של מידת האמינות של בדיקות הקורונה השונות; ושאלות פרקטיות של ארגון הלמידה מבחינה פיסית במסגרת מגבלות הריחוק החברתי והצרכים השונים של לומדות ולומדים בשלבי למידה שונים.

מהלך היום

על מנת לפשט את הדיון עבור הלומדים השאלה הוגבלה לתכנון חזרה ללימודים
של בית ספר על יסודי שש שנתי לדוגמה.
סדר יום השיא:

 1. הצגת הנושא של יום השיא (אפשר לפתוח את יום השיא בהרצאת אורח
  רלבנטית לנושא).
 2. נציגי התלמידים מציגים את הידע הקודם שנלמד בשעורי ההכנה בכיתות בהתאם
  לתחום דעת.
 3. תגובה ראשונית של הלומדים לדילמה (אפשר בלוח שיתופי): כיצד לתכנן את החזרה
  ללימודים בזמן הקורונה? אם ביום השיא משתתפים בתי ספר שונים התגובות של
  התלמידים יאספו לפי בתי הספר. 
 4. דיון בתחומי הדעת: עבודה בקבוצות מעורבות בין בתי הספר שכל אחת עוסקת בתחום
  דעת אחד בהמשך ללמידה המקדימה בכיתות. כל קבוצה היא ״קבוצת מומחים״
  המגישה המלצות לוועדה המחליטה על מתווה החזרה ללימודים.
  מתמטיקה – חישוב חלוקת לומדים לקבוצות במרחבים נתונים על פי מגבלות ריחוק.
  מדעים – בדיקות לזיהוי קורונה – יתרונות וחסרונות.
  פילוסופיה – זכות הבחירה לגבי חינוך הילדים בידי המדינה, הקהילה או הפרטים.
 5. דיון בינתחומי: התלמידים מתבקשים להשתמש בידע המצטבר מתחומי הדעת השונים,
  יחד עם התחושות והתפיסות האישיות שלהם, על מנת לקיים דיון בשאלה כיצד לתכנן
  את החזרה ללימודים בזמן הקורונה?.
  הדיון מתקיים במסגרת קבוצות בתוך "כיתות האם" של התלמידים והם נדרשים ליצור
  מתווה לחזרה ללימודים באמצעות פוסטר מובנה ולהציג אותו בפני המליאה. 
 6. סיכום: הצגת הפוסטרים הנבחרים מכל כיתה וסיכום.

פעילויות

פילוסופיה

האם ראוי שזכות הבחירה לגבי חינוך
הילדים תהיה בידי המדינה, הקהילה
או הפרטים?

מתמטיקה

חישוב חלוקת לומדים לקבוצות במרחבים
נתונים על פי מגבלת ריחוק.

מדעים

יתרונות וחסרונות של בדיקות שונות
לזיהוי קורונה.

 

פעילות בינתחומית

התלמידים מתבקשים להשתמש בידע
המצטבר מתחומי הדעת השונים כדי לתכנן
את החזרה ללימודים בזמן הקורונה.