לוגו מכון ויצמן

פרויקט דיאלוגוס

פרויקט לקידום למידה והוראה דיאלוגית

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

יום שיא – חיסונים

האם ראוי לחייב הורים לחסן את ילדיהם? ביום שיא זה מתבקשים התלמידים למפות את דעותיהם (בעד או נגד) ואת דעותיהם של בעלי עניין שונים בסוגיה זאת. כדי להבין את הדעות השונות הם נחשפים להבדלים בין רפואה מערבית לרפואה מהמזרח, לאפידמיולוגיה של מחלות וחסינות העדר, ולמנגנון פעולתם של חיסונים במניעת מחלות. 

מהלך היום

 

ביום שיא זה ינסו התלמידים לענות על השאלה המרכזית: האם ראוי לחייב הורים לחסן את ילדיהם? התלמידים לומדים את שלוש הפעילויות ביום השיא, כהכנה לפעילות הבינתחומית:

 

  1. פילוסופיה: הבדלים בין רפואה מערבית לרפואה מהמזרח
  2. מתמטיקה: מודל אפידמיולוגי של מחלות, מקדם ההדבקה
  3. מדעים: כיצד פועל חיסון ומהי חסינות העדר. בסיום יום השיא הם מתבקשים לנמק את דעתם (בעד או נגד) בנוגע לשאלה המרכזית של היום, ולמפות אותה יחד עם דעותיהם של בעלי עניין שונים.

פעילויות

פילוסופיה

הבדלים בין רפואה מערבית
לרפואה מהמזרח

מתמטיקה

מודל אפידמיולוגי של מחלות,
מקדם ההדבקה

מדעים

כיצד פועל חיסון ומהי חסינות העדר?
פעילות בינתחומית

התלמידים מתבקשים לקבל החלטה
מנומקת בעד או נגד חיוב הורים לחסן את
ילדיהם ולמפות את החלטתם ביחס
לדעותיהם של בעלי עניין שונים.